511-550-250 anex-okna@wp.pl

wysokosc-montowania-okien

Okna w budynku powinny być nie tylko starannie dobrane, ale także właściwie zamontowane. To dotyczy nie tylko fachowego osadzenia, ale również umieszczenia ich na odpowiedniej wysokości. Wysokość, na której należy zamontować okna, jest kwestią istotną zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i przepisów technicznych.

Podpowiadamy, jakie są przepisy określające minimalną wysokość okna – jego odległość od podłogi oraz na co zwrócić uwagę planując wysokość osadzenia okien w różnych pomieszczeniach.

Wysokość okna od podłogi – przepisy prawne

Zgodnie z przepisami prawnymi, okna powinny być zamontowane na określonej minimalnej wysokości. Przepisy te precyzyjnie określają poziom, na jakim powinna znajdować się stolarka okienna, mierząc od podłogi, aby spełniała ona wymagania określone w normach technicznych.

Wysokość montażu okna regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Te przepisy obowiązują również w przypadku domów jednorodzinnych, dlatego są istotne przy planowaniu, budowie i remontach budynków.

W jakiej odległości od podłogi należy montować okna?

Minimalna odległość od podłogi, na jakiej należy zamontować okno, zależy od kondygnacji, na której jest ono instalowane:

  • okna na kondygnacjach poniżej 25 m – w przypadku kondygnacji niższych niż 25 m nad poziomem terenu, okno powinno znajdować się na minimalnej wysokości 0,85 m od podłogi, wysokość tą mierzy się od górnej krawędzi wewnętrznego podokiennika do poziomu podłogi;
  • okna na kondygnacjach powyżej 25 m – z kolei na kondygnacjach znajdujących się powyżej 25 m nad poziomem terenu, odległość pomiędzy górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 1,1 m.

Warto także zaznaczyć, że w przypadku okien na kondygnacjach poniżej i powyżej 25 m istnieje możliwość zmniejszenia wysokości położenia podokiennika, pod warunkiem, że okno jest zabezpieczone balustradą na wymaganą wysokość lub wykorzystuje się okna nieotwierane lub ze szkłem o zwiększonej wytrzymałości.

Dla okien montowanych na tarasach, loggiach i galeriach przepisy dotyczące minimalnej odległości od podłogi nie mają zastosowania. Okna można wtedy zamontować bezpośrednio przy poziomie podłogi, co ułatwia wyjście na zewnątrz.

Okna w różnych pomieszczeniach a wysokość montażu

Warto też zwrócić uwagę na to, że w różnych pomieszczeniach wysokość okien warto też dostosować do specyfiki tych wnętrz:

  • okna w kuchni – podczas projektowania instalacji okien w kuchni, ważne jest uwzględnienie, że dolna krawędź okna powinna znajdować się około 30-35 cm nad blatem szafki, co zazwyczaj przekłada się na wysokość 110 – 120 cm od podłogi;
  • okna w pokojach – standardowa wysokość montażu okien w pokoju to zazwyczaj 85 – 90 cm nad podłogą. Taki poziom pozwala na swobodne rozmieszczenie mebli i grzejników;
  • okno w łazience – łazienka to miejsce, które często chcemy zachować prywatne i odizolowane od wzroku innych osób. W przypadku niewielkich łazienek, zaleca się montaż małego okna na wysokości co najmniej 150 cm.

Decyzja o umieszczeniu okien w nietypowych miejscach czasem wynika z indywidualnych preferencji, czasem z konieczności. Istnieje szeroki zakres możliwości, szczególnie przy projektowaniu domów jednorodzinnych. Architekci są w stanie dostosować okna do niestandardowych pomysłów przyszłych mieszkańców.